Przejdź na nową wersję strony
Facebook
Proszę czekać...
zamknij
Unia

ANKIETA

Czy znasz najnowszy system sekwencyjnego wtrysku gazu KME NEVO-SKY (DIRECT do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, MAX do silników z pośrednim wtryskiem benzyny)?

zagłosuj

RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest KME Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, 91-222 ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103A. NIP 732-199-00-33, KRS 0000181402 W przypadku pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adres e-mail kme@kme.eu

Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych zewnętrznym dostawcą usług wspomagających, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych takich jak usługi IT, kurierskie. Takie podmioty mogą przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy zawartej z administratorem.  

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Na podstawie art. 15-18 oraz 20 RODO mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.KME Sp. z o.o.