Przejdź na nową wersję strony
Facebook
Proszę czekać...
zamknij
Unia

ANKIETA

Czy znasz najnowszy system sekwencyjnego wtrysku gazu KME NEVO-SKY (DIRECT do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, MAX do silników z pośrednim wtryskiem benzyny)?

zagłosuj

PROJEKT

 

2019-02-28

Firma KME Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod nazwą „Podniesienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego firmy KME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac własnych B+R.

Celem projektu było wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych we własnej działalności firmy poprzez inwestycję w dostosowanie hali produkcyjnej oraz zakup nowych linii technologicznych dla rozpocznie produkcji innowacyjnego sterownika NEVO-SKY.

Zastosowanie produktów pozwoli na zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń poprzez zamontowanie systemów wtrysku paliwa LPG do nowych pojazdów silnikowych.

Inwestycje w nowocześnie linie technologiczne spowodują rozbudowę możliwości produkcyjnych firmy, wzrost zatrudnienia oraz zastosowanie nowoczesnych metod wytwarzania.

Wartość projektu: 2 510 230,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich:  1 129 603,50 PLN

 

2018-01-12

Firma realizuje Projekt RPLD.02.03.01-10-0051/17, pn. „PODNIESIENIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNEGO I INNOWACYJNEGO FIRMY KME SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW WŁASNYCH PRAC B+R”

 

Informacja z wyboru wykonawcy na Zamówienie nr 2/12/2017 z dnia 07.12.2017r.

 

Wyniki ofert otwartych w dniu 08-01-2018 godz. 10:30


Pakiet A Wyposażenie IT – ilość: 1szt

Wpłynęła 1 oferta.

1)     Firma ALT (Łódź)                                       100,0 punktów

Oferta spełniła wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą ALT, która uzyskała największą ilość punktów.

 

Pakiet B Oprogramowanie – Środowisko programowania Delphi 10.2 ELC  – ilość: 1szt

Wpłynęła 1 oferta.

1)     Firma BSC Polska (Warszawa)                     100,0 punktów

Oferta spełniła wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą BSC Polska, która uzyskała największą ilość punktów.

 

Pakiet C Wyposażenie Specjalistyczne  – ilość: 1szt

Wpłynęły 2 oferty

1)     Firma Renex  (Włocławek)                             80,0 punktów 

2)     Firma PBTechnik  (Warszawa)                       68,8 punktów

Oferty spełniły wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą Renex która uzyskała największą ilość punktów.

 

Pakiet D Automatyczna linia do produkcji smd  – ilość: 1szt

Wpłynęły 3 oferty (2 odrzucono)

1 oferta – czas realizacji przekracza wymagany Termin realizacji zamówienia 30 dni

2 oferta – czas realizacji przekracza wymagany Termin realizacji zamówienia 30 dni

 

1)     Firma AmTest Group  (Ostrowiec Świętokrzyski)                                      100 punktów  

 

Oferta spełniła wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą AmTest Group która uzyskała największą ilość punktów.

 

Pakiet E Automatyczna linia do weryfikowania modułów pcb -AOI  – ilość: 1szt

Wpłynęły 2 oferty

1)     Firma CPS  (Kwidzyn Mareza)                                                                     100 punktów

2)     Firma AmTest Group  (Ostrowiec Świętokrzyski)                                      84,7 punktów 

 

Oferty spełniły wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą CPS która uzyskała największą ilość punktów.

 

Pakiet F Fala selektywna do lutowania modułów pcb   – ilość: 1szt

Wpłynęły 3 oferty

1)     Firma CPS  (Kwidzyn Mareza)                                                                     100,0 punktów

2)     Firma PBTechnik  (Warszawa)                                                                    82,6 punktów

3)     Firma AmTest Group  (Ostrowiec Świętokrzyski)                                      67,5 punktów 

 

Oferty spełniły wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą CPS która uzyskała największą ilość punktów.

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert i wzięcie udziału w przetargu.

 

 

 

2017-12-21

 

 

Informacja z wyboru wykonawcy na zamówienie nr. 1/12/2017 z dnia 06.12.2017

Wyniki ofert otwartych w dniu 21-12-2017r.

Pakiet 1  Posadzka ESD - ilość 1 szt.

Wpłynęły dwie oferty:

1.) Firma EPOTECH (Opole)                                           100 punktów

2.) Firma FLOORFIX (Kępno)                                         96,3 punktów

Oferty spełniły wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą EPOTECH, która uzyskała największą ilość punktów.

 

Pakiet 2 Układ kontroli skuteczności ochrony - ilość 1 szt.

Wpłynęła jedna oferta:

1.) Firma PRODUCTIONS SOLUTIONS (Bydgoszcz)       100 punktów

Oferta spełniła wymagania formalne. Umowa zostanie podpisana z firmą PRODUCTION SOLUTIONS, która uzyskała największą ilość punktów.

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert i wzięcie udziału w przetargu.

 

 

2017-12-07

Informacja o przetargu

 

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 2/12/2017  z dnia 07.12.2017r.

Załącznik nr4 oswiadczenie o powiązaniach 2 2017

Załącznik nr3 oswiadczenie o spełnieniu warunkow 2 2017

Załącznik nr2 Formularz ofertowy 2 2017

Załącznik nr1 F Pakiet F

Załącznik nr1 E Pakiet E

Załącznik nr1 D Pakiet D

Załącznik nr1 C Pakiet C

Załącznik nr1 B Pakiet B

Załącznik nr1 A Pakiet A

 

2017-12-06

Informacja o przetargu

 

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 1/12/2017  z dnia 06.12.2017r.

Załącznik nr 1a specyfikacja Pakiet 1

Załącznik nr 1b specyfikacja Pakiet 2

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 oswiadczenie o spełnieniu warunkow

Załącznik nr 4 oswiadczenie o powiązaniach

Informacje dodatkowe:

Do  zamówienia nr 1/12/2017  - zdjecia hali do wykonania posadzki ESD

 

Dane kontaktowe:

Adres e-mail  przetarg@kme.eu